Εγγύηση

Η εταιρεία μας εφαρμόζοντας προδιαγραφές ποιότητας εξασφαλίζει, υψηλή αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, αλλά και άριστη λειτουργικότητα στις κατασκευές της. Τα χαρακτηριστικά αυτά μας δίνουν την δυνατότητα και την σιγουριά να συνοδεύουμε όλες τις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου με έγγραφη εγγύηση έως 8 έτη.

Το έγγραφο της εγγύησης βρίσκεται εντός του «Εγχειριδίου Καλής Λειτουργίας, Καθαρισμού και Συντήρησης Κουφωμάτων Αλουμινίου», που συνοδεύει όλες τις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου της εταιρείας μας.

Η αρχική εγγύηση είναι 2 έτη και ξεκινά την επομένη της ολοκλήρωσης τοποθέτησης των κουφωμάτων από συνεργείο της εταιρεία μας. Μετά την συμπλήρωση των δυο ετών ο πελάτης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη προγραμματισμένη συντήρηση των κουφωμάτων που προσφέρει η εταιρεία μας και να επεκτείνει την εγγύηση του κατά δυο ακόμη έτη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για ακόμη δυο φορές με την ίδια λογική και να επεκταθεί η εγγύηση έως και τα οκτώ έτη.

Οι προβλεπόμενες συντηρήσεις είναι απαραίτητες για να παραμείνουν τα κουφώματα σε καλή λειτουργική κατάσταση και να διατηρήσουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία επιλέχθηκαν. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα επιδιόρθωσης μικροπροβλημάτων που μπορεί να έχει εντοπίσει ο πελάτης.

Οι προγραμματισμένες διετείς συντηρήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά είναι αναγκαίες για την επέκταση της εγγύησης. Αν ένας πελάτης δεν επιθυμεί να προβεί στην προγραμματισμένη συντήρηση, τότε χάνει το δικαίωμα επέκταση της εγγύησης.

Το κόστος της προγραμματισμένης συντήρησης δίνεται στη ενότητα Υποστήριξη.