Φωτογραφικό Άλμπουμ

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται παρακάτω είναι μόνο από κατασκευές μας, μη επεξεργασμένες από κάποιο πρόγραμμα επεξεργασία εικόνας. Η λήψη τους έγινε μετά την τοποθέτηση των κατασκευών, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν ατέλειες στον γύρο χώρο, όπως άβαφα τμήματα, ημιτελείς εγκαταστάσεις, ακόμα και ταινίες προστασίας επί των κουφωμάτων.
Κάντε χρήση των φίλτρων για περιορισμό του πλήθους των εικόνων.

Περισσότερες φωτογραφίες στ' άλμπουμ της σελίδας μας στο facebook.