Υποστήριξη

Σε όποιο τυχόν πρόβλημα προκύψει εξειδικευμένος τεχνικός επιλαμβάνεται την επίλυση του εντός 3 ημερών είτε βρίσκεστε εντός εγγύησης, είτε όχι.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (2-5 χρόνια) σας συμβουλεύουμε να μας καλείτε για ένα προληπτικό έλεγχο και συντήρηση των κουφωμάτων σας, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται εκτός εγγύησης. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι αναλαμβάνουμε την συντήρηση ή την επισκευή κάθε κουφώματος τρίτου κατασκευαστή, για όσους μένουν σε εύλογη απόσταση από την έδρα της εταιρείας μας.

Προγραμματισμένη διετής συντήρηση

Με γνώμονα την διατήρηση των κουφωμάτων σας σε καλή κατάσταση έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα συντήρησης που επαναλαμβάνετε ανά 2 έτη και περιλαμβάνει την λίπανση των μηχανισμών, ρύθμιση των κουφωμάτων, λίπανση των ελαστικών σφράγισης, έλεγχος σιλικόνης μεταξύ μαρμάρου και κουφώματος και επιδιόρθωση.

Επισημαίνουμε ότι για την σωστή συντήρηση από το συνεργείο μας, θα πρέπει ο πελάτης μερικές ημέρες πριν, να έχει προβεί σε καθαρισμό των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας και καλής συντήρησης που παραλαμβάνει κατά την τοποθέτηση των κουφωμάτων από την εταιρεία μας.

Με την υλοποίηση της προγραμματισμένης διετής συντήρησης γίνεται και ανανέωση του χρόνου εγγύησης για άλλα δυο έτη. Με μέγιστο χρόνο ανανέωσης της τα 8 έτη. Το κόστος για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συντήρησης υπολογίζεται από την σχέση κόστος = (χιλιόμετρα/20 -1) * 15€ + (κουφώματα -5) * 10€ +140€

Τιμή σε € Απόσταση σημείου συντήρησης από έδρα μας σε Km
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Αριθμός κουφωμάτων
5 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305
6 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315
7 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325
8 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335
9 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 340 345
10 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 350 355

Σχόλια - Παρατηρήσεις

  1. Οι τιμές του παραπάνω πίνακα αλλά και της σχέσης που προηγείται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
  2. Αν ο αριθμός των κουφωμάτων προς συντήρηση είναι μικρότερος των 5 τότε το κόστος είναι αυτό που αντιστοιχεί στα 5 κουφώματα.
  3. Αν η απόσταση από την έδρα μας είναι μικρότερη των 20km, τότε ως απόσταση λαμβάνουμε τα 20km.
  4. Αν ο αριθμός των κουφωμάτων ξεπερνά τα 10 τεμάχια για το κόστος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.
  5. Αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη των 240km για το κόστος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.
  6. Ο πελάτης θα πρέπει κατά το κλείσιμο του ραντεβού να επισημαίνει κάθε πιθανό πρόβλημα έχει υποπέσει στην αντίληψη του, ούτως ώστε το συνεργείο μας να έρχεται κατάλληλα προετοιμασμένο με όλα τα ανταλλακτικά που πιθανόν θα χρειαστούν.