Τύποι Πορτών

Στο σημείο αυτό θα δείτε κάποιους από τους δυνατούς συνδυασμούς σχεδίων για πόρτες.

Πόρτες με ύψος έως και 2.30m

Με βάση τις τυποποιημένες διαστάσεις των συνηθισμένων πάνελ, οι πόρτες φτάνουν σε ύψος μέχρι τα 2,3m χωρίς την ανάγκη για σταθερό τμήμα στο άνω μέρος. Ομοίως, το πλάτος μιας μονόφυλλης πόρτας χωρίς σταθερά φτάνει στο 1,1m. Για πλάτος μεγαλύτερο από το 1,1m πρέπει στην πόρτα να προστεθούν σταθερά ή ένα ανοιγόμενο τμήμα δεξιά ή αριστερά.
Πόρτα Μονόφυλλη
Πόρτα Μονόφυλλη με σταθερό επί της κλειδαριάς
Πόρτα Μονόφυλλη με σταθερό επί των μεντεσέδων
Πόρτα Μονόφυλλη με δυο σταθερά αριστερά - δεξιά
Πόρτα Δίφυλλη
Πόρτα Δίφυλλη με δυο σταθερά αριστερά - δεξιά

Πόρτες με ύψος άνω του 2.30m

Με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω το αυξημένο ύψος δημιουργεί την ανάγκη τοποθέτηση φεγγίτη στο άνω μέρος. Κατά τα άλλα για το πλάτος ισχύουν όσα ειπώθηκαν στην αναφορά μας στις πόρτες με ύψος μέχρι 2.3m
Πόρτα Μονόφυλλη με φεγγίτη
Πόρτα Μονόφυλλη με φεγγίτη και
σταθερό επί της κλειδαριάς
Πόρτα Μονόφυλλη με φεγγίτη και
σταθερό επί των μεντεσέδων
Πόρτα Μονόφυλλη με φεγγίτη και δυο σταθερά αριστερά - δεξιά
Πόρτα Δίφυλλη με φεγγίτη και δυο σταθερά αριστερά - δεξιά