Πάνελ Aluminco Σειρά E2000

Μοντέρνα πάνελ, κατασκευασμένα από πρεσσαριστό φύλλο λαμαρίνας αλουμινίου πάχους 1mm. Μεγάλη γκάμα σχεδίων καθώς και επιλογών υάλωσης απλών, τύπου βυτρό ή με ασφάλεια αλουμινίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Kallergisbros Album
Κωδικός: Aluminco E507
Κωδικός: Aluminco E507 καΐτι
Κωδικός: Aluminco E529 Deco 1
Κωδικός: Aluminco E532
Κωδικός: Aluminco E533 Safety 4
Κωδικός: Aluminco E537 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E565 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E587 καΐτι
Κωδικός: Aluminco E700
Κωδικός: Aluminco E711 καΐτι
Κωδικός: Aluminco E731 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E751 Deco 1
Κωδικός: Aluminco E761 Safety 5
Κωδικός: Aluminco E771 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E792 Safety 4
Κωδικός: Aluminco E812
Κωδικός: Aluminco E846 καΐτι
Κωδικός: Aluminco E848 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E881 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E898 καΐτι
Κωδικός: Aluminco E900 Deco 1
Κωδικός: Aluminco E908 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E923
Κωδικός: Aluminco E943 Safety 1
Κωδικός: Aluminco E952 καΐτι
Κωδικός: Aluminco E958
Κωδικός: Aluminco E960 Βυτρό
Κωδικός: Aluminco E983 Καράβολο